Thursday, July 3, 2014

Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt

 
Daniel i Oslo, med et sitat av Henrik Ibsen(Takk til vennen vår Alan - en flott bilde!)


Daniel in Oslo, with a quote by Henrik Ibsen(Thanks to our friend Alan - a great picture!)

No comments:

Post a Comment